Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Вимоги до публікацій

Вимоги до оформлення матеріалів, поданих для публікації у електронному науково-методичному виданні «Відкрита кафедра».

Обсяг від 2 до 5 сторінок. Формат тексту MS Word 2003, шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  Усі поля – 2см. Абзацний відступ – 1 см.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою, зарубіжні та вітчизняні окремо.

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується відповідно до бібліографічних вимог.

Текст доповіді супроводжується  трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити: прізвище, ініціали автора; назву доповіді; текст анотації (до 50 слів); перелік ключових слів. 

Розташування структурних елементів статті

Прізвище І.Б. 

НАЗВА СТАТТІ

Анотація українською з переліком ключових слів

Текст статті

Список використаних джерел

ПІБ. Назва статті Анотація російською з переліком ключових слів

ПІБ. Назва  статті  Анотація англійською з переліком ключових слів