Error
 • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті»

20 березня 2014 року
 
м. Дніпропетровськ

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Мета конференції: об’єднання інтелектуальних зусиль представників науки, освіти, влади, ЗМІ  у концептуалізації стратегічних напрямків розвитку комунікаційного простору соціальних систем, спрямованих на пізнання,  освіту та самореалізацію особистості;

розробка уявлень про особливості освітнього процесу в  інноваційному, інформаційному, мережевому суспільстві та міждисциплінарного понятійного апарату аналізу комунікативних процесів, мереж та технологій у сучасних соціальних системах.

До участі у конференції запрошуються науковці, освітяни, державні службовці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Робочі мови – українська, російська.

Організаційні форми проведення: пленарне засідання; робота секцій.

Початок роботи конференції – 10. 00.

Реєстрація – з 9.00 до 10.00

Ключові напрямки конференції 

 1. Філософія комунікації
  1. Осягнення комунікації в сучасній філософії
  2. Основні напрямки дослідження теорії комунікації
  3. Природа комунікації та комунікаційних систем
  4. Мережева комунікація в сучасному суспільстві
  5. Комунікація як інформаційний обмін в технологічно організованих системах
 2. Комунікативний простір сучасної освіти: творчість, пізнання, трансляція.
  1. Освіта в епоху тотальної комунікації
  2. Комунікативні аспекти формування інформаційно-освітнього простору
  3. Творчість особистості в комунікативних парадигмах
  4. Самоорганізація та кооперативні процеси в системі освіти
  5. Інформаційно-освітній простір як продукт медіатворчості
  6. Дидактичний потенціал сучасного інформаційного простору
  7. Реалізація мережевих комунікативних практик засобами нових медіа в освіті та науці
 3. Проблеми становлення інформаційно-комунікаційного простору сучасної культури
  1. Простір і суб’єкти сучасного міжкультурного комунікативного процесу
  2. Антропологічні та аксіологічні виклики сучасного комунікаційного простору
  3. Національно-культурна ідентичність та міжкультурний діалог в умовах глобалізації  
 4. Комунікативні стратегії державного управління
  1. Інформаційне забезпечення державного управління
  2. Електронне урядування як основа модернізації системи державного управління
  3. Стратегічні аспекти управління інформаційними проектами та процесами
 5. Медіаосвіта: від медіаграмотності до медіатворчості
  1. Як подолати шок  медіа?
  2. Медіаосвіта як форма відкритої освіти
  3. Особливості творчості в сучасному медіапросторі
  4. Перцептивний,  комунікативний та продуктивний аспекти медіатворчості
 6. Інтелектуальні мережі та інформаційні технології в системі освіти
  1. Від соціальних сервісів Веб-2.0. до e-learning
  2. Технології створення інтелектуальних систем
  3. Науково-методичні та організаційні засади функціонування інтелектуально-комунікаційних мереж
  4. Використання інтелектуальних мереж у дистанційному навчанні
  5. Прогнозування та моделювання дидактичних процесів на засадах інформаційно-освітніх технологій

Умови участі 

Вимоги до оформлення тез доповіді: Обсяг від 2 до 6 сторінок. Формат тексту MS Word 2003, шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  Усі поля – 2,5 см.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою, зарубіжні та вітчизняні окремо.

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується відповідно до бібліографічних вимог.

Текст доповіді супроводжується  трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити: прізвище, ініціали автора; назву доповіді; текст анотації (до 50 слів); перелік ключових слів. 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірника матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

Для участі у конференції необхідно у термін до 10 березня 2014 року зареєструватись на сайті конференції  http://journal.osvita-dnepr.com або подати заявку листом на електронну адресу кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Обов’язковим є позначення теми листа «Філософія комунікації».

Публікація матеріалів конференції.

Для публікації тез доповідей необхідно у термін до 10 березня 2014 року подати:

 • тези доповіді
 • скановану квитанцію про оплату організаційного внеску

на електронну адресу оргкомітету This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Обов’язковим є позначення теми листа «Філософія комунікації».

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

 • Одержувач: ПАТ «Дельта Банк»
 • Найменування банку: Дельта Банк
 • Номер рахунку: 26204700130128
 • МФО 380236
 • ЄДРПОУ 34047020
 • Сутність платежу: організаційний внесок за участь у роботі конференції
 • Підстава платежу: приватний переказ від…(ПІБ платника)
 • Одержувач: Бутурліна Оксана Василівна
 • ІНН: 2609013821
 • Номер картки одержувача 4585 8000 0132 6758

Матеріали конференції (тези) планується видати окремою збіркою до початку конференції.

Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

Оргкомітет конференції має можливість надрукувати статті за темами доповідей у наукових фахових виданнях за напрямками: філософські науки, історичні науки, соціологічні науки, політичні науки. Публікація здійснюється відповідно до вимог видавництва.

Адреса оргкомітету:

49006 м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70; тел.: 056-732-47-71(66) (кафедра управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО)

відповідальні особи: Бутурліна Оксана Василівна (050 34 00 782)

Харченко Наталія Ігорівна (096 300 68 34)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Реєстраційна картка