Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Головна

Умови участі:

Для участі просимо надіслати

  1. Заявку за формою, що додається (до 5 квітня 2016 року);
  2. Тези доповіді, оформлені із урахуванням вимог, зазначених у додатку (до 5 квітня 2016 року).

Тези приймаються за електронною адресою: mediaosvyta@gmail.com

Наукові матеріали будуть опубліковані в Інтернет-виданнях безкоштовно. Наданням заявки автори висловлюють згоду на публікацію матеріалів у мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції.

Вимоги до оформлення наукових тез:

Обсяг – до 4 сторінок; формат MS Word 1997-2010 з розширенням *.doc; шрифт TimesNewRoman (розмір шрифту – 12, інтервал – 1,5; поля – 2,5 см; абзацний відступ – 1 см).

Назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок – країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст.

Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка і підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за правилами бібліографічного опису (не більше 7-8 джерел) – друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело – [7, c.17]. Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ АКМЕОСВІТИ НА ОСОБИСТІСНО

ЗОРІЄНТОВАНОМУ УРОЦІ ЛІТЕРАТУРИ

Криворотенко О.Г., учитель української мови і літератури

Ганнівського НВК Верхньодніпровського р-ну

 [Текст]

….

Література:

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

 

Оргкомітет:

Адреса: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Антоновича (Свердлова), 70, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кімн. 107, 108, 205.

Телефон: 0978282345 (Рижій Катерина Геннадіївна, науковий співробітник кафедри управління інформаційно-освітніми проектами)

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Запрошуємо до співпраці!