Error
 • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Головна

Підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті»

20 березня 2014 року в Дніпропетровську на базі Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулась І Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті»

Конференція пройшла за підтримки :

 • Міністерства освіти і науки України,
 • Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,
 • Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України,
 • Інституту соціальної та політичної психології національної академії педагогічних наук України,
 • Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
 • Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
 • Академії Української Преси.

Конференція мала на меті об’єднання інтелектуальних зусиль представників науки, освіти, влади, ЗМІ  у концептуалізації стратегічних напрямків розвитку комунікаційного простору соціальних систем, спрямованих на пізнання,  освіту та самореалізацію особистості; розробка уявлень про особливості освітнього процесу в  інноваційному, інформаційному, мережевому суспільстві та міждисциплінарного понятійного апарату аналізу комунікативних процесів, мереж та технологій у сучасних соціальних системах.

В конференції взяли участь науковці, освітяни, державні службовці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів а також керівники методичних служб області та директори експериментальних закладів. Загальна кількість учасників – 217.

Робота конференції включала пленарне засідання та секційні студії.

Пленарне засідання відкрив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Демчик Олександр Ігорович, який привітав учасників конференції і побажав плідної праці.

В пленарному засіданні взяли участь

 • Висоцька Ольга Євгеніївна, доктор філософських наук, декан факультету відкритої освіти Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти з доповіддю  «Особистість у суспільстві масмедіа: ризики та можливості»,
 • Найденова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, доцент, заступник директора інституту соціальної та політичної психології національної академії педагогічних наук України з доповіддю «Як медіаосвіта сприяє конструктивному діалогу в інформаційному суспільстві»,
 • Дрешпак Валерій Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ при Президентові України з доповіддю «Органи публічної влади у процесах модернізації комунікативного простору регіону: структурно-функціональний аналіз»,
 • Дементієвська Ніна Петрівна, науковий співробітник відділу лабораторних комплексів засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з доповіддю «Критичне мислення й Інтернет»,
 • Волошенюк Оксана Валеріївна, виконавчий директор МБФ «Академія Української преси», провідний мистецтвознавець відділу ІМФЄ ім. М.Г. Рильського НАН України з доповіддю «Критичне мислення у мультимедійному світі: досвід Національної академії освіти з медіаграмотності (США)»,
 • Зайцев Віталій Єгорійович, доктор технічних наук, проректор ХАІ з науково-педагогічної роботи  з доповіддю «Информационные технологии в образовании: мода или необходимость»,
 • Байбуз Олег Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з доповіддю «Математична модель процесу навчання як основа інформаційної технології підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом»,
 • Лисоколенко Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з доповіддю  «Концепції мережевого суспільства: особливості розуміння у гуманітарному знанні»,
 • Ватковська Марина Григорівна, кандидат філософських наук, проректор з наднових систем навчання та комунікацій, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти  з доповіддю «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління системою освіти»,
 • Бутурліна Оксана Василівна, старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти  з доповіддю «Фігури творчості в комунікативній парадигмі»,
 •  Куліш Ірина Миколаївна, начальник відділу освіти Марганецької міської ради з доповіддю «Шляхи розвитку освітнього медіа простору міста як форми відкритої освіти для формування творчої особистості ХХІ століття,
 •  Григор’єв Сергій Борисович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, директор Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара з доповіддю  «Хмарні сервіси як основа сучасної освітньої комунікаційної системи».

Із заключною доповіддю «Формування нової освітньої парадигми в епоху тотальної комунікації» виступив  Романенко Михайло Ілліч, доктор філософських наук, професор, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Після перерви учасники конференції зібрались для роботи секційних студій за такими напрямками:

 • Секція 1. Філософія комунікації
  Керівник секції: доктор філософських наук, декан факультету відкритої освіти Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Висоцька О.Є.
  Секретар: науковий співробітник Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Мотуз Т.В.
 • Секція 2. Комунікативний простір сучасної освіти: творчість, пізнання, трансляція
  Керівник секції: старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Бутурліна О.В.
  Секретар: науковий співробітник Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Грекова В.С.
 • Секція 3. Проблеми становлення інформаційно-комунікаційного простору сучасної культури
  Керівник секції: кандидат культурології, доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Піщанська В.М.
  Секретар: науковий співробітник Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Пасічник Л.В.
 • Секція 4. Комунікативні стратегії державного управління
  Керівник секції: кандидат філософських наук, проректор з наднових систем навчання та комунікацій, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Ватковська М.Г.
  Секретар: науковий співробітник Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Тухтарова Т.К.
 • Секція 5. Медіаосвіта: від медіаграмотності до медіатворчості
  Керівник секції: кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Лисоколенко Т.В.
  Секретар: науковий співробітник Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти Рижій К.Г.
 • Секція 6. Інтелектуальні мережі та інформаційні технології в системі освіти
  Керівник секції: старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Харлаш Л.М.
  Секретар: старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Харченко Н.І.

Свої виступи надіслали 67 учасників конференції.

Підбиваючи підсумки конференції, члени президії відзначили високий науковий рівень заходу, актуальність обраної теми та її перспективність. Резолюція прийнята в цілому.

Оргкомітет конференції сподівається, що конференція стане щорічною і буде радий зустріти зацікавлених прихильників у наступному році на теренах Дніпропетровщини.

Фото з конференції

Рекомендації за результатами проведення конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті»  об’єднала інтелектуальні зусилля представників освіти, науки, ЗМІ, державних службовців навколо розробки стратегічних напрямків розвитку комунікаційного простору соціальних систем, спрямованих на пізнання, освіту та самореалізацію особистості.

Роботу конференції було організовано в рамках пленарного та секційних засідань, що дозволило поглибити розуміння особливостей комунікаційного простору сучасного суспільства та дало змогу зосередитися на таких тематичних напрямках:

 • філософія комунікації;
 • комунікативний простір сучасної освіти: творчість, пізнання,трансляція;
 • проблеми становлення інформаційно-комунікаційного простору сучасної культури;
 • комунікативні стратегії державного управління;
 • медіаосвіта: від медіаграмотності до медіатворчості;
 • інтелектуальні мережі та інформаційні технології в системі освіти.

Тематика і зміст представлених до обговорення доповідей свідчать про актуальність обраної для розгляду проблематики та дають можливість говорити про міждисциплінарне поле дослідженя філософії  комунікації.

З огляду на означене, учасники конференції вбачають за доцільне:

 1. Спрямувати увагу на подальші дослідження  комунікативних практик у їх різних проявах, що відкриває нові перспективи розуміння особливостей соціокультурної динаміки в інноваційному, інформаційному, мережевому суспільстві.
 2. Розробити низку науково-практичних заходів, які б сприяли розробці міждисциплінарного понятійного апарату в галузі філософії комунікації, мережевих технологій та інтелектуальних систем.
 3. Провести цикл методологічних семінарів з питань філософії, філософії освіти, соціальної філософії, соціології, політології, державного управління, масових комунікацій щодо формування інтегральних підходів  у розумінні ролі та значення комунікації у сучасному суспільстві.
 4. При організації навчально-виховної діяльності освітніх закладів різного рівня звернути увагу на розвиток критичного мислення, творчого сприймання культурних текстів в процесі комунікації, формування особистості, яка є не лише споживачем, але й виробником нових значень.
 5. Удосконалення механізмів зворотного зв’язку між державою та громадськістю, яке стає можливим завдяки сучасним комунікаційним системам, дозволяє владі своєчасно реагувати на тенденції розвитку суспільних процесів та корегувати управлінські рішення.  Зважаючи на це, продовжити удосконалення функціонування державного управління через розширення та розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури з метою забезпечення гнучкості державного управління, громадського контролю, доступу до публічної інформації та прозорості при прийнятті рішень.
 6. Важливою та необхідною залишається потреба у підвищенні ІКТ-компетентності освітян, науковців, держслужбовців як нормативного демократичного імперативу та фактору розширення інституційних рамок інформаційного суспільства.
 7. Учасники конференції визнають потребу розповсюдження медіаосвіти для усіх верств населення через залучення до відповідних проектів педагогічної спільноти та фахівців з масової комунікації.
 8. Безпрецедентний розвиок інтелектуальних мереж та приникнення інформаційно-комунікаційних технологій у різноманітні галузі суспільства призводить до зростання актуальності впровадження віртуальних та електронних проектів у регіоні. Враховуючи позитивний досвід, представлений в рамках конференції, вважаємо за доцільне продовжити розвиток та удосконалення електронних проектів в рамках програми «Дніпропетровщина – регіон-лідер» та впровадження інтелектуальних мереж як ефективних механізмів вирішення управлінських, організаційних, аналітичних та освітніх завдань регіональних соціокультурних систем.