Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Головна

Підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі»

16 жовтня 2014 року на базі Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти (м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70) відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі».

Конференція пройшла за підтримки:

  • Міністерства освіти і науки України,
  • Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
  • Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України
  • Дирекції освітніх програм корпорації Intel

Конференція мала на меті об’єднання інтелектуальних зусиль представників науки, освіти, влади, у концептуалізації стратегічних напрямків розвитку єдиного інформаційного простору соціальних систем, спрямованих на пізнання, освіту та самореалізацію особистості; розробку стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі в інформаційному, мережевому суспільстві та формування міждисциплінарного понятійного апарату аналізу інформаційно-комунікативних процесів, мереж та технологій у сучасних соціальних системах.

В конференції взяли участь науковці, освітяни, державні службовці, експерти, а також керівники методичних служб області та директори експериментальних закладів. Загальна кількість учасників – 200.

Read more ...

Підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті»

Read more ...

Підсумки ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти»

Підсумки ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти»

5 грудня 2013 року на базі Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти в рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти» пройшов  методологічний семінар  «Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти».

В роботі семінару у очній та заочній формах взяли участь науковці, освітяни, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, представники освітніх закладів, залучених до  експериментального дослідження «Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід». Географія учасників семінару досить широка. Представлено досвід медіаосвітньої діяльності у різних областях України – Закарпатській, Миколаївській, Житомирській, Херсонській областях, Кримській АР і, безумовно, Дніпропетровському регіоні.

Оргкомітет конференції щиро вдячний усім авторам за творчу, натхненну роботу, цікаві матеріали і сподівається на подальшу співпрацю.

Вимоги до публікацій

Вимоги до оформлення матеріалів, поданих для публікації у електронному науково-методичному виданні «Відкрита кафедра».

Обсяг від 2 до 5 сторінок. Формат тексту MS Word 2003, шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  Усі поля – 2см. Абзацний відступ – 1 см.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою, зарубіжні та вітчизняні окремо.

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується відповідно до бібліографічних вимог.

Текст доповіді супроводжується  трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити: прізвище, ініціали автора; назву доповіді; текст анотації (до 50 слів); перелік ключових слів. 

Розташування структурних елементів статті

Прізвище І.Б. 

НАЗВА СТАТТІ

Анотація українською з переліком ключових слів

Текст статті

Список використаних джерел

ПІБ. Назва статті Анотація російською з переліком ключових слів

ПІБ. Назва  статті  Анотація англійською з переліком ключових слів

 

Контакти